WU Blog

  ติดต่อ

  สามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุนเลย และเป็นงานที่เป็นเนื้อเป็นหนังด้วย   

วันศุกร์แรกของเดือนเป็นวันประชุมศูนย์บริการวิชาการ ครั้งนี้มีการพูดถึงช่องทางเผยแพร่งานบริการวิชาการผ่านเว็บไซด์อีกครั้งหนึ่ง ผมเสนอเพิ่มเติมว่าน่าจะผสมผสานWebกับBlogคือศูนย์ฯของเรามีหลายภารกิจ ถ้าทำWebก็ไม่สามารถใช้Web Masterคนเดียวได้ แต่ละส่วนต้องทำข้อมูลและเผยแพร่เอง ถ้าเป็นข่าวหรือเรื่องนิ่ง ๆก็ใช้Web แต่ถ้าเป็นประสบการณ์ความรู้หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือก็น่าจะใช้Blog โดยเริ่มจากให้แต่ละหน่วยย่อยเปิดBlogกันเลย แล้วเขียนเล่าเรื่องราว ความเคลื่อนไหวหรือประสบการณ์การทำงานของหน่วยสื่อสารกับสาธารณะ ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุนเลย และเป็นงานที่เป็นเนื้อเป็นหนังด้วย คือได้ข่าวสารและความรู้ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของศูนย์ฯ โดยอาจจะเปิดชุมชนที่เป็นหน่วยฯย่อยของศูนย์ในgotoknowก่อนก็ได้(ในลักษณะของLink)จากนั้นค่อยจัดระบบสู่webและขยายสู่ส่วนงานอื่น ๆในมหาวิทยาลัย
อยากให้ศูนย์ทำเป็นตัวอย่างก่อน ในฐานะที่ศูนย์มีวิสัยทัศน์ เป็นหน่วยจัดการความรู้เพื่อความ  เข้มแข็งของชุมชนและสังคม ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นอย่างดี
ทราบว่าจะมีการเปิดตัวWU Blogในไม่ช้านี้ ก็อาจจะใช้ช่องทางของมหาวิทยาลัยเองก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์

หมายเลขบันทึก: 2319, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:55:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)