บทบาทหน่วยสนับสนุน "ทักษะคุณอำนวยและเครือข่ายเรียนรู้"

เสริมสร้างคนทำงานในบทบาทคุณอำนวยมิใช่ คุณธุรการหรือคุณอำนาจ

จะมีประชุมนำเสนอร่างผลการศึกษา 2 หัวข้อณโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ วันที่ 11 สิงหาคมนี้

1)แผนที่สังคมเป็นการศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี
2)กระบวนการสร้างเครือข่ายงานพัฒนาฯศึกษาที่จังหวัดตรังกับเชียงราย
จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตอนประชุมกลุ่มย่อยเมื่อวาน จนท.พช.พูดถึงการถ่ายโอนภาระงานให้กับอปท.และหน่วยงานอื่น ๆ ห้องประชุมติดกันก็มีการประชุมเรื่องcompetencyของหน่วยงานราชการซึ่งทราบจากเพื่อนว่า     สนง.กพร.ให้จัดทำ และสาธารณสุขเริ่มเป็นแห่งแรก
ดูเหมือนว่าหน่วยงานราชการจะเล็กลง ด้วยภารกิจที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำงานในลักษณะเครือข่าย
ทำให้เห็นความสำคัญของโครงการเรียนรู้ 3 ตำบลที่จะเสริมสร้างคนทำงานสนับสนุนในบทบาทคุณอำนวยมิใช่ คุณธุรการหรือคุณอำนาจ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยให้แง่คิดไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)