บันทึกแรกของฉัน  วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องการทำ Blog เพราะเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ด้านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายนอก มวล.แล้ว ถือเป็นการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของการใช้เครื่องมือ KM และพลังของสมาชิกชุมชนคนทำ eOffice มาช่วยจัดการงานด้านนี้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้