วันนี้ได้ออกกำลังกายด้วยลีลาศในจังหวะ Rumba  มีความสุขมาก  ได้เหงื่อ  มีเพื่อนใหม่

ถ้าหากใครสนใจก็ให้ไปสมัครเป็นสมาชิกชมรมลีลาศที่จังหวัดของท่านนะคะ  แล้วจะรู้ว่า

ที่หายากแล้วในยุคสมัยนี้  สำหรับคนอารมณ์สุนทรีและโรแมนติกอย่างเรา

แล้วเจอกันนะ