เกษตรธรรมชาติลดต้นทุนการปลูกข้าวได้จริงหรือ...?

การทำการเกษตรโดยใช้สารธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้จริงๆ

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 ผมได้ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกอบบรมเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย  เกี่ยวกับการทำการเกษตรปลอดภัยจารสารพิษ (ลิงค์)  ผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ คือทีมงานนักส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย  และมีวิทยากรเกษตรกรที่มีประสบการณ์จริง ได้มาเล่า และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วย คือ คุณสมหมาย  พลอาจ  ลองมาฟังเรื่องเล่าของคุณสมหมาย  พลอาจดูนะครับว่าการทำการเกษตรธรรมชาติจะลดต้นทุนการปลูกข้าวได้จริงหรือไม่....

          คุณสมหมาย  พลอาจ เป็นนักเรียนโรงเรียนการปลูกข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริห์  ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งมีคุณรัตติยา  ขวัญคำ นักส่งเสริมการเกษตรประจำตำคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย เป็นผู้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรทำนาในหมู่บ้าน  เริ่มต้น คุณสมหมายยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเป็นไปได้  หลังจากนั้นได้ไปเรียนรู้โดยการศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ เพิ่มเติม และได้ทดลองปฏิบัติงนในแปลงนาของตนเองจนมีความเชื่อมั่น   และได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคุยบ้านโอง   เผยแพร่และเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ  เช่น การผลิตสารสกัดชีวภาพสูตรต่างๆ ทั้งไล่แมลง  บำรุงต้น บำรุงดอกผล  การดูแลแปลงนาข้าว   และปัจจุบันได้รวบรวมสมาชิกจัดตั้งเป็น "กลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านนาป่าแดง"  หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

          ในเบื้องต้นเมื่อตัดสินใจว่าจะเลิกใช้สารเคมี และจะใช้สารสกัดชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงนา ก็ได้รับการต่อต้านจากภรรยา ว่าเป็นไปไม่ได้  เลยตกลงว่าจะแยกกันทำและดูแลแปลงนาคนละแปลงๆ ละ 10 ไร่  โดยแปลงของคุณสมหมายจะไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด ส่วนแปลงของภรรยาทำเหมือนเดิมทุกอย่าง  หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วสรุปผลกำไร กลับพบว่า แปลงของภรรยาของคุณสมหมาย ได้กำไรประมาณ 3,000 กว่าบาท  ส่วนแปลงของคุณสมหมาย ได้กำไร ประมาณ 14,000 กว่าบาท (แปลงละ 10 ไร่เท่ากัน)  จึงทำให้ภรรยายอมรับ และยินดีให้เลิกใช้สารเคมีทุกแปลง ปัจจุบันทำนา 30 ไร่

          ต้นทุนการผลผลิตข้าวของคุณสมหมาย ปัจจุบันมีต้นทุน ไร่ละ  920 บาท  เห็นไหมครับว่าการทำการเกษตรโดยใช้สารธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้จริงๆ  หากต้องการทราบว่ามีองค์ความรู้ วิธีการปลูกข้าวที่สามารถลดต้นทุนแต่ผลผลิตไม่ลดลง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร หรือที่ คุณสมหมาย  พลอาจ โทร 0-7208-6719

บันทึกมาเพื่อ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#เกษตรปลอดสาร#เกษตรอินทรีย์#ชีววิธี#อาหารปลอดภัย

หมายเลขบันทึก: 23202, เขียน: 10 Apr 2006 @ 09:50 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 16:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

มัลลิกา เขียวหวาน
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
    นี่คืองานวิจัยท้องถิ่นซึ่งเกษตรกรเป็นนักวิจัยโดยธรรมชาติ สมควรสนับสนุนต่อยอดให้มีการยอมรับและพัฒนาไปสู่จุดเรียนรู้ด้านการวิจัยการเกษตรในท้องถิ่น
วีรยุทธ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
     จะพยายามให้เกิดการขยายผล และ ลปรร.กับเกษตรกรรายอื่นที่สนใจต่อไปครับ