สอนอย่างไรให้ Active Learning

พิศมัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Active Learning

Active Learning คืออะไร?

Active Learning คือ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมายและทำความเข้าใจด้วยตนเอง หรือร่วมกันสืบค้นหาคำตอบกับเพื่อน ร่วมกันอภิปราย ร่วมกันนำเสนอ และสรุปความคิดรวบยอดร่วมกัน....ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความวิชาการของ รศ.ศักดา ไชกิจภิญโญ ค่ะ

 

ดูรายละเอียด ที่นี่  เอกสาร PDF

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ (มมส.)ความเห็น (1)

พิศมัย ศรีอำไพ
IP: xxx.114.117.204
เขียนเมื่อ 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก็ใช้หลักการของ Learning by doing นั่นเอง หรือว่าใครเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็น