ความเห็น 107802

สอนอย่างไรให้ Active Learning

พิศมัย ศรีอำไพ
IP: xxx.114.117.204
เขียนเมื่อ 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก็ใช้หลักการของ Learning by doing นั่นเอง หรือว่าใครเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็น