ชีวิตคน

ธรรมะสอนการใช้ชีวิต

มีวันหนึ่งผมได้ไปติดต่องานที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น  แล้วเห็นคำกลอนสอนใจที่ติดไว้  เลยคัดลอกมาให้อ่านกันครับ

ชีวิตคนย่อมแปรผัน            สิ่งสำคัญอย่างประมาท

สิ่งผิดพลาด คือ บทเรียน     สิ่งพากเพียร คือ ลาภผล

สิ่งช่วยตน คือ ปัญญา         สิ่งบูชา คือ บุญคุณ

ส่งค้ำจุน คือ พ่อแม่            ผู้เสริมต่อ คือ ครูอาจารย์

สิ่งบันดาล คือ เงินตรา        ยอดปรารถนา คือ ความสุข

สิ่งเปลื้องทุกข์ คือ ศีลทาน   สิ่งสำราญ  คือ  ความชั่ว

สิ่งเมามัว คือ ความอยาก     พาลำบาก คือ เกียจคร้าน

ใจเบิกบาน คือ ไม่มีหนี้        ความป่นปี้  คือ  อบายมุข

พาให้สุข คือ ธรรมะ            ไม่หมดภาระ คือ ยังไม่ตาย

เลิกวุ่นวาย คือ ได้ "นิพพาน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์รวมสารัตถะความเห็น (0)