ข้อสงสัย PDCA

การบันทึกคุณภาพ

มีข้อที่น่าสงสัยอยู่ตลอดมาว่า  วงจรเดมมิ่ง  PDCA  Plan  Do  Check  Act   โดยเฉพาะคำหลังนั้น  บางท่านก็ใช้  Action  ซึ่งผมเห็นว่าไม่ถูกต้อง  เพราะขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพของงาน  น่าจะเป็น  วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  ตรวจประเมินผล  จดบันทึกหรือบัญญัติไว้  แล้วพัฒนาวงรอบต่อไปจากที่ได้บัญญัติไว้แล้วให้ดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนคนช่างเชื่อมโลหะความเห็น (2)

ภาคี
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

     ในวงการสาธารณสุข (รพ. )  มีการใช้วงจร PDCA มานานพอสมควรมากแล้ว และลงสู่การปฏิบัติจริงอย่างจริงจังจนเกิดเห็นผล   เพราะ รพ. ต้องตอบสนองปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วกับสถานการณ์คนป่วย       อาจลองเข้าไปค้นหารายละเอียด PDCA เพิ่มได้ในเว็บของ พรพ. (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล)   

        ทฤษฎีบัญญัติ PDCA ในวงการ อาจแตกต่างกันบ้าง  แต่มั่นใจว่าสุดท้ายจุดประสงค์เพื่อลงสู่การปฏิบัติจริง ๆ เพื่อปรับปรุงงาน (ไม่ติดกับทฤษฎี)

วรชัย
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 
จริงๆก็ไม่อยากติดทฤษฏีแต่เพื่อความถูกต้องและอ้างอิงได้ มันควรจะเป็นอย่างไร ผมไปค้นในต้นฉบับเขาเลย ของเดมมิ่ง  เขาก็ว่าเหมือนผม เพียงแต่อยากให้วงการความรู้ของเราไม่สะเปะสะปะ คนหนึ่งสอนอย่างหนึ่ง อีกคนสอนอย่างหนึ่งในเรื่องเดียวกัน คนเรียนก็สับสนใช่ไหมครับ