ความเห็น 21460

ข้อสงสัย PDCA

ภาคี
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

     ในวงการสาธารณสุข (รพ. )  มีการใช้วงจร PDCA มานานพอสมควรมากแล้ว และลงสู่การปฏิบัติจริงอย่างจริงจังจนเกิดเห็นผล   เพราะ รพ. ต้องตอบสนองปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วกับสถานการณ์คนป่วย       อาจลองเข้าไปค้นหารายละเอียด PDCA เพิ่มได้ในเว็บของ พรพ. (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล)   

        ทฤษฎีบัญญัติ PDCA ในวงการ อาจแตกต่างกันบ้าง  แต่มั่นใจว่าสุดท้ายจุดประสงค์เพื่อลงสู่การปฏิบัติจริง ๆ เพื่อปรับปรุงงาน (ไม่ติดกับทฤษฎี)