ผมเพิ่งได้สร้างบล็อกให้กับชุมชน  แง่งามแห่งชีวิต  วันนี้เอง  เดิมชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  วันนี้มีโอกาสเติบโตเข้าสู่เครือข่าย และผมก็ตั้งใจมาก ๆ ในการทำให้ชุมชนนี้เติบโต