ขอขอบคุณและขอชื่นชมเจ้าภาพ UKM ครั้งที่ 6

คุณเมตตา ชุมอินทร์ หนึ่งใน Key man ของความสำเร็จของ มอ. ในครั้งนี้กล่าวกับพวกเราระหว่างพาเยี่ยมชมเมืองท่าสองทะเล (สงขลา) ว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี้ความจริงแล้วไม่ง่ายนัก แต่ก็สำเร็จได้เนื่องจากทำงานนี้ด้วยความศรัทธาและด้วยใจ

         ในนามของชาว มน. ผมขอถือโอกาสนี้ทั้งขอบคุณและชื่นชมชาว มอ. ทุกท่านครับที่ช่วยกันบริหารจัดการให้กิจกรรม UKM ครั้งที่ 6 (ครั้งที่ 2/2549 เมื่อ 6 – 8 เม.ย. 49) ที่หาดใหญ่ (เน้นเรื่องของ CoPs) ดำเนินไปด้วยดี ด้วยบรรยากาศของความเป็นมิตร มีการนำนักศึกษา ป.โท – เอก เข้ามามีส่วนช่วยกิจกรรมด้วย ผมว่าเป็นการขยายความรู้ความเข้าใจให้เขาไปด้วยในตัวเป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จมากครับ

         คุณเมตตา ชุมอินทร์ หนึ่งใน Key man ของความสำเร็จของ มอ. ในครั้งนี้กล่าวกับพวกเราระหว่างพาเยี่ยมชมเมืองท่าสองทะเล (สงขลา) ว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี้ความจริงแล้วไม่ง่ายนัก แต่ก็สำเร็จได้เนื่องจากทำงานนี้ด้วยความศรัทธาและด้วยใจ

         แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อ ๆ ไปครับ (ทุก 3 เดือน)

         ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ เน้นเรื่อง Communication

         ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ เน้นเรื่อง HRD

         ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ เน้นเรื่อง Research excellence centre

         และเนื่องจากในครั้งที่ 6 นี้มีผู้บริหารจาก มช. เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ด้วย ดังนั้นในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7) เราอาจจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสถาบันครับ (เริ่มต้นจาก 5 เป็น 7 ในปัจจุบัน และถ้าครั้งหน้ามี มช. ด้วยก็จะเป็น 8 สถาบัน) จึงขอแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (2)

เมตตา
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ  การทำงานด้วยใจมีความสุข มากค่ะ ทุกวันที่ทำงานเราต้องตั้งใจมั่นว่า "หากเลือกจะทำงานที่เรารักไม้ได้ เราก็ต้องรักในสิ่งที่เราทำ"  แต่บังเอิญหนูโชคดีได้ทำงานที่เรารักค่ะ  
เมตตา
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ  การทำงานด้วยใจมีความสุข มากค่ะ ทุกวันที่ทำงานเราต้องตั้งใจมั่นว่า "หากเลือกจะทำงานที่เรารักไม้ได้ เราก็ต้องรักในสิ่งที่เราทำ"  แต่บังเอิญหนูโชคดีได้ทำงานที่รักค่ะ