KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 43. บกพร่อง

• ข้อบกพร่อง คือโอกาสในการปรับปรุงหรือพัฒนา
• ข้อบกพร่องไม่ได้มีไว้ปกปิดหรือกลบเกลื่อน  แต่มีไว้สำหรับขจัดให้หมดสิ้นไปแบบถอนรากถอนโคน    โดยหยิบมาร่วมกันดำเนินการพัฒนาวิธีการ/กระบวนการทำงาน    ให้ข้อบกพร่องนั้นหมดไป    และมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก   
• ข้อบกพร่องมีไว้เรียนรู้    หาสาเหตุ    และหาวิธีการแก้ไข ป้องกัน  
• การค้นพบและรายงานข้อบกพร่อง    ต้องไม่ถูกตำหนิหรือลงโทษ    ตรงกันข้าม ควรได้รับคำชมเชย    และเมื่อร่วมกันขจัดและป้องกันได้แล้ว ควรได้รับรางวัล   
• ความสำเร็จในวันนี้  อาจกลายเป็นข้อบกพร่องในอนาคต    อย่ามองความสำเร็จ หรือข้อบกพร่องแบบหยุดนิ่งตายตัว    ให้มองอย่างมีสติ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา  
• ข้อบกพร่องไม่มีวันหมด   ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการทำงาน ว่าเราร่วมกันตั้งไว้อย่างท้าทายเพียงใด    ยิ่งตั้งเป้าสูง ก็จะค้นหาข้อบกพร่องได้มาก
• จงมองข้อบกพร่องเชิงบวก    มองเป็นโอกาส    อย่ามองเชิงลบ  หรือทำให้เครียด

วิจารณ์ พานิช
๗ เมย. ๔๙
หาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)