เมื่อคืนวานเป็นคืนที่ดิฉันนอนหลับสบายที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจาก ที่ผ่านพ้นงาน “จัดเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ครั้งที 2” งานเสวนาเครือข่าย UKM เมื่อ 6-8 เมษายน49 เป็นงานที่เพิ่งผ่านพ้น และดิฉันภูมิใจอันเนื่องมาจากเหตุผล 3-4 ประการนี้   

ความภูมิใจประการที่หนึ่ง 
             ดิฉันประเมินผลงานจากการนำเสนอตลอดการเสวนาสมาชิกฯ ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับ สรุปว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน  เราได้ผลอะไรบ้าง
1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดระหว่างสถาบัน
2.จุดประกายให้ผู้เข้าเสวนา ไปก่อตั้งชุมชนแนวปฏิบัติในสถาบันของตน งานนี้มีคุณกอบไฟ กลับไปเป็นแถว(ขออนุญาติใช้คำของ อ.เก่ง มข.ค่ะ) กอบกลับไปแล้วต้องวางและใช้พัดวีไฟให้ติดนะคะ ไม่งั๊นจะร้อนมือนาน
3. ผู้บริหารที่มาด้วยได้มีวงแลกเปลี่ยน “การเอื้อให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติในหน่วยงานของตน”
4. มอ.ได้ฝึกงานนักศึกษาปริญญาโท วิชาการจัดการความรู้พร้อมกัน 8 คน    (เป็นคุณลิขิต)
5. ทีมงานของ กองการเจ้าหน้าที่ มอ. มีความเข้าอกเข้าใจกันในงานมากขึ้น  มีการแก้ปัญหา
ร่วมกันเรียนรู้ว่า  ความสำเร็จขององค์กรโดยรวมเกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีม
6. การรวม ทรัพยากรทั้งสิ่งของ (หมายถึง note book / projector / เต้าเสียบไฟ หรือกระทั่งกล้องถ่ายวีดีโอ ดี ๆ ที่หายากและเจ้าของ แสนหวง จากในมหาวิทยาลัย แม้ข้ามวิทยาเขตสามารถทำได้  ไม่ยากดังคำเล่าลือ)  ซึ่งแท้จริงแล้ว ในงานเราไม่มีสมบัติอะไรเลย แต่เราดึงเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ซื้ออะไรเพิ่มจากการจัดครั้งนี้เลย เว้นแต่แผ่น CD ที่เหลาดินสอ 1 อัน เพราะเราลืมเตรียมไป
7. เป็นการยืนยันว่าในระบบของเรา ถ้าเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการแบบตามโครงสร้างเดิมตามงาน (งานใครงานมัน) เป็นการบริหารแบบความร่วมมือยึดถือเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก เราจะใช้คนได้คุ้มค่า ยืนยันได้จากการจัดงานครั้งนี้เพิ่มเข้าไปอีกครั้ง บุคลากรสังกัดงานพัฒนา(มี5คน)งานเสวนาครั้งนี้ถูกออกแบบให้ดูแลโดย1คน ที่เหลือ แยกย้ายกันรับผิดชอบงานของตน 2คนรับผิดชอบ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Basicteaching”  3-6 เม.ย. ที่จ.ตรัง  ผู้เข้า 60คน มีวิทยากร 10 คน  อีก 1 คน รับผิดชอบ "เสวนาปัญหาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับสูง" วันที่ 10 เมย.ผู้เข้า 53 คน และอีก 1คน รับผิดชอบ โครงการฝึกคุณลิขิต วันที่ 11เมย.  มีผู้เข้า 66 คน แต่ทุก ๆ 1 Organize ทำงานร่วมกับบุคคลจากส่วนงานอื่นที่เราขอช่วยในยามที่งานเรามีคิวชนกัน   
ประการที่สอง CKOตัวจริงของมหาวิทยาลัยติดราชการสำคัญ ด่วนแต่ทีมงานก็สามารถ เดินเรื่องให้สำเร็จได้ โดยบริบูรณ์ พร้อมที่จะรายงานความสำเร็จและรายงาน รวบรวมจุดอ่อนที่จะเก็บมาเป็นบทเรียน และบอกต่อ นั่นหมายถึงการที่จะได้รับความไว้วางใจในโอกาส ต่อๆ ไป ของทีมงาน ทั้งทีมบริหารและทีมงานสามารถทำแทนกันได้อย่างสนิทใจสะดวกใจเพราะมุ่งเป้าเป็นงานภาพรวมองค์กร 
ประการที่สาม  แขกที่มาเยือนเมืองหาดใหญ่ของเรา มีความสุขทั้งในแง่ของวิชาการและสรรพสิ่งเกื้อหนุนความพึงพอใจ การดูแลเอาใจใส่ของทีมงาน ตั้งแต่ต้อนรับ ดูแล จนส่งกลับสนามบิน(ข้อนี้ดิฉัน Claim เอาเองเนื่องจากไม่มีเสียงบ่นปอดแปดให้เข้าหู (ที่จริงเป็นการมองที่เข้าข้างตัวเองเป็นที่สุด ใครเขาจะมาบ่นให้ผู้จัดฟังเรื่องความอึดอัดขัดใจ) ได้ยินแต่บ่นกันว่าเงินหมดกระเป๋ากัน แต่นั่นกลับเป็นคุณค่าเพิ่มของเศรษฐกิจหาดใหญ่ของเรา    
ประการที่สี่  ดิฉันได้บทเรียนจากการจัดการเสวนาครั้งนี้มากมาย  แต่ที่แน่ๆ มีความสุขจากทำงานครั้งนี้ นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญ จะนำมาเล่าต่อๆ ไป.