จากการนั่ง verify ผลตามที่เล่าไปเมื่อวันก่อน มีอีกประเด็นที่อยากพูดถึง ก็คือการที่พวกเราสามารถลงทะเบียน ออกผล Lab กันได้ถูกต้อง ไม่มีการร้องเรียนว่าออกผลผิดคนในขณะที่มีปริมาณงานมากถึง 600-800 รายต่อวันนั้นเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าน่าอัศจรรย์ ต้องถือว่าเราสามารถมากที่พยายามปรับระบบการตรวจสอบจนกระทั่งทำให้ความผิดพลาดเกิดได้น้อยที่สุด

แต่ความเป็นจริงก็คือ เรายังพบการ verify ผลผิดคนอยู่บ้าง แต่สามารถแก้ไขทันภายในวันนั้นๆจากระบบการตรวจสอบซ้ำหลังออกผลแล้วในแต่ละวัน (ต้องภาวนาว่าส่วนที่เราไม่ได้ตรวจพบจากการตรวจสอบซ้ำนั้นถูกต้องทุกคน) ถ้ามาวิเคราะห์ระบบแล้วจะเห็นว่า ความผิดอันร้ายแรงนี้แก้ไขได้ยากหากเรายังใช้คนลงทะเบียน แทนที่จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ส่งผ่านข้อมูลต่างๆ

จะขอนำตัวอย่างใบส่งตรวจที่เราได้จากการ print out เมื่อใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากสิ่งส่งตรวจแล้วมาให้ดู เราจะได้ print out หลากหลายลักษณะ แบบที่ HN และชื่อไม่ชัดเจนนักก็มีบ้าง (ตั้งใจตัดชื่อออกค่ะ ให้ดูว่า HN เพี้ยนๆแบบนี้คนลงทะเบียนยังอ่านถูกด้วย เมื่อเช็คกับชื่อผู้ป่วย)

แต่ถ้าจะให้พิมพ์ให้ชัดเจนใหม่ ระบบก็ยังไม่เอื้อในภาคปฎิบัติ เพราะ print out จะออกมาช้ากว่าการ process sample เมื่อจะพิมพ์ซ้ำจะเสียเวลาเพิ่มมากและทำได้ยากในเวลาที่ sample มาอย่างต่อเนื่องจนเครื่องพิมพ์รายใหม่ก็ยังไม่ทัน คนลงทะเบียนจึงต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลในการเดาข้อมูลที่ถูกพิมพ์ออกมา คนลงทะเบียนจะต้องลงรายละเอียดทุกอย่างในคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ดังนี้คือ

เวลา, HN,ward (มีให้เลือกมากกว่า 20 ตัวเลือก), ชนิดของ sample (มีให้เลือกมากกว่า 20 ตัวเลือกอีกเช่นกัน), รายการทดสอบ (มีให้เลือกมากกว่า 20 ตัวเลือกอีกเช่นกัน) และหากมีมากกว่า 10 รายการก็จะมี print out 2 ใบ  วิธีการ key ก็คือเคาะแป้น Enter เพื่อเลือกตัวเลือก คนลงต้องเลือกใส่ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นผลที่ออกจากเครื่องก็จะมีไม่ครบ ลองคิดดูแล้วกันค่ะว่าแต่ละรายต้องเคาะแป้นกันกี่หน แล้วก็คูณด้วย 600 -800 รายในแต่ละวัน คนลงทะเบียนต้องใช้เวลาและสติสัมปชัญญะขนาดไหน เพื่อไม่ให้ผิดพลาด

คน Verify ผลจะเป็นคนตรวจเช็คอีกรอบว่ามีผลของทุก test ครบถ้วนไม่ขาดไม่เกิน ซึ่งก็จะมีการผิดพลาดบ้างประมาณสัปดาห์ละ 3-4 รายถ้าดูจากบันทึกการตรวจสอบซ้ำ แต่ในกรณีที่หลงหูหลงตาคนตรวจซ้ำไปก็คงไม่สามารถบอกได้

พวกเรามีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าขั้นตอนการลงทะเบียนนั้น ควรจะเป็นจุดที่ทำโดยอัตโนมัติผ่านคอมพิวเตอร์จะดีที่สุด แต่สิ่งนี้ก็ยังคงต้องรอการเปลี่ยนแปลงระบบจากผู้เกี่ยวข้องฝ่าย IT ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าใดๆ ได้ทราบว่าเป็นเพราะฐานข้อมูลใหญ่มาก ถ้าปรับเปลี่ยนแล้วเกิดความผิดพลาดจะเป็นเรื่องใหญ่ ตัวเองก็ได้แต่สงสัยว่าขนาดตอนนี้ยังบอกว่าใหญ่มากแล้ว ถ้ายิ่งรอต่อไปเรื่อยๆก็คงยิ่งแตะต้องไม่ได้ยิ่งเข้าไปใหญ่

ก็เพียงขอบันทึกบอกเล่ารายละเอียดไว้อีกสักที ดีกว่าก้มหน้าก้มตาทำไปโดยไม่รายงานว่าพวกเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว หวังก็แต่ว่าจะไม่ต้องมา”วัวหายแล้วล้อมคอก” เอาในวันใดที่มีความผิดพลาดร้ายแรงอันเนื่องมาจากการรายงานผลผิดคนที่เราตรวจไม่พบ หลงหูหลงตาสัปปะรดอย่างพวกเราไปได้