เมื่อรู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้

ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แค่อันเดียว

หรือเกิดจากคนใดคนหนึ่ง แค่คนเดียว

ทุกอย่างล้วนมีที่มา และองค์ประกอบที่หลากหลาย

แล้วจะกลุ้มไปใย

ทำไมต้องมาแบกโลกแบกปัญหาไว้คนเดียว

....ปล่อยวางมันไปตามกาลเวลา

อย่าไปทุกข์ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

และไปวิตกกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึง

ทุกอย่างทุกปัญหา ล้วนมีกรรมมีวาระของมันเอง

เมื่อเรื่องนี้หมดไป ก็มีเรื่องใหม่เข้ามาแทน

ขึ้นอยู่กับว่า

เราจะยอมรับมันได้หรือไม่.... แค่นั้นเอง

............ก็เท่านี้แหละ........ชีวิต

แล้วเจ้าจะกลุ้มไปใย.........