พัฒนาทีมงาน

coo.k
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พัฒนาทีมงานอย่างชาญฉลาด

พัฒนาทีมงาน   อย่างชาญฉลาด  

            
โลกแห่งการทำงานในปัจจุบัน   คงไม่มีใครปฏิเสธการทำงานแบบ  " เป็นทีม"   เพราะการทำงานแบบนี้   จะนำเอาทักษะการทำงานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน   มาเสริมซึ่งกันและกัน   ดังนั้น   ทีมงาน   จึงหมายถึงกลุ่มของผู้ซึ่งทำงานร่วมกันรับผลกระทบของงานที่ทำร่วมกัน   มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน   และพึ่งพากันในการทำงาน   ทีมงานจะประสบความสำเร็จได้   ต้องขึ้นอยู่กับการวางรากฐาน   หรือการสร้างทีมนั่นเอง   บวกกับการใช้เทคนิคบางประการ   เพื่อบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เริ่มวางรากฐาน

            
บ้านที่มั่นคงแข็งแรงเป็นเพราะการลงเสาที่ดี   และทีมงานที่แข็งแกร่งนั้น   ก็ขึ้นกับการวางรากฐานเช่นกัน   แล้วการปูรากฐานเพื่อสร้างทีมงานที่ดีควรทำอย่างไร  ? 
1. 
การวางแผนทีมงาน  

2.  การจัดโครงสร้างของทีมงาน  

3. เลือกบุคลากรเข้าร่วมทีม 

4. การควบคุมและติดตามผล 

5. การประเมินผล 

การบริหารความสัมพันธ์   ขึ้นกับ  " ความไว้วางใจกัน"   ในการทำงาน   หากผู้บริหารไม่ไว้ใจสมาชิกในทีม   หรือสมาชิกไม่ไว้ใจกันเอง   ก็อาจก่อให้เกิดความลังเล   ไม่เชื่อมั่นในความสามารถซึ่งกันและกัน   ความสัมพันธ์ในทีมจะแย่ลงและจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน   การจะสร้างความไว้วางใจในงานให้เกิดขึ้น   เพียงแค่มีความตั้งใจและทุ่มเทกับการทำงาน   เพื่อแสดงให้ทุกคนรู้ว่าเราสามารถปฎิบัติงานได้ลุล่วง   สิ่งนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ   และความมั่นใจแก่ทีมงาน   เมื่อสมาชิกทีมเชื่อมั่นในความสามารถของกันและกัน   มีความสามัคคีแล้ว   การประสานงานก็จะง่ายขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ เรืองกิตติ์13 ป.โท.51 ม.บูรพาความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับ นู๋ ruangkit13 ที่บอกว่าการบริหารความสัมพันธ์ ขึ้นกับ "ความไว้วางใจกัน" เป็นบทความที่ดีมากๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะน้องเค พี่เห็นด้วยกับบทความที่ว่า การจะบริหารทีมงานที่ดีนั้นต้องขึ้นอยู่กับ"ความไว้วางใจ"ซึ่งกันและกันของสมาชิก และที่สำคัญก็คือ ความสามัคคีในทีมงานไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานด้วยกันหรือระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้ามีความไว้วางใจและความสามัคคีแล้ว การทำงานก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดีจ้ะ

เขียนเมื่อ 

การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ