รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เข้าร่วม UKM ที่มอ. ทั้งที่นัดหมายกับท่าน JJ ไว้แล้ว  แต่ติดงานสำคัญจึงไม่สามารถไปได้ทำให้พลาดได้รู้จักกับผู้รู้หลายๆ ท่าน  เรื่องการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีท่าน JJ เป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญ  มหาวิทยาลัยต้องการจะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่  แต่จะไม่ใช้วิธีการบังคับหรือให้ทำตามแฟชั่น  แต่จะให้เกิดจากความต้องการที่จะใช้เครื่องมือนี้เพื่อการพัฒนาหน่วยงานอย่างแท้จริง