มอบเกียรติบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น

ขวัญและกำลังใจ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ศกนี้  ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีการมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น  ผลปรากฏว่า

1.  กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน ได้แก่ นางสาวสารี  วรสิทธิ์สารกุล ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

2. กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว  สายผู้สอน  ได้แก่  นายเขม  เคนโคก  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

    สายสนับสนุน  ได้แก่  นางวีระวรรณ์  ไชยดี  ตำแหน่งพนักงานซักฟอก  สังกัดงานแม่บ้าน  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

โดยที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรสังกัดอยู่หลายประเภทโดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  หากพิจารณาด้วยความเป็นธรรมแล้ว  กิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถขับเคลื่อนได้ ก็เพราะกลุ่มดังกล่าวมีส่วนอย่างยิ่งยวด  จึงควรมีมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจด้วย  การมอบรางวัลดังกล่าวจึงดำริขึ้นเป็นปีแรก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.153.170.22
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตเสนอแนะให้จัดเวที ลปรร. เชิญพนักงานดีเด่นเหล่านี้มาเล่าเรื่องความสำเร็จของตน/หน่วยงาน ในบรรยากาศชื่นชม และสะกัด knowledge assets เอามาบันทึกและใช้ต่อ    จะเป็นการเริ่มต้น KM ที่มีพลังมากครับ

วิจารณ์ พานิช

รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอ.หมอวิจารณ์ที่เคารพ

ขอบคุณครับที่ท่านอาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ  ผมจะดำเนินการคาดว่าภายในปลายเดือนเมษายนนี้  และจะลปรร.กับ blog ด้วย