เข้าสู่แบบฝึกหัด

ลักษณะนามที่ใช้กับนามนับไม่ได้จะต้องขึ้นอยู่กับนามนับไม่ได้ตัวนั้นๆเช่นสบู่ต้องเป็นก้อน a bar of soap


ความเห็น (0)