สรุปผลการดำเนิน ประจำปี 2549 ไตรมาส 2 / พิชชา

พิชชา
ผ่านมา 2 ไตรมาส ขอทบทวนภาพโดยรวมว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง

      วันก่อนผู้บริหารได้เรียกประชุมและบอกว่าตอนนี้พวกเราได้ทำงานปีงบประมาณ 2549  ผ่านมา 2 ไตรมาสแล้ว 

โอ้โฮ..เร็วจริง ๆ นี่ผ่านมา 6 เดือนแล้วหรือนี่   ท่านให้ทุกงานกลับไปทบทวนว่าอะไรที่ทำตามแผนหรือไม่มีปรับอย่างไร ...จึงนึกขึ้นมาได้ว่า  ผ่านมา 2 ไตรมาส  ขอทบทวนภาพโดยรวมว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง  ซึ่งตามที่ได้รับมอบหมายให้ให้มีภาระงาน คือ งานในส่วนของสำนักงาน ก.พ.  เครือข่าย มข.   งานด้านการเยี่ยมประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  งานด้านการติดตามประเมินผลโครงการบริการแก่สังคม  และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนั้น    รวบรวมสรุปได้ดังนี้


งานในส่วนของสำนักงาน ก.พ.  เครือข่าย มข.  

 • การจัดสอบแข่งขัน  อบต. ขอนแก่น  ปี 2548    เชิญคลิกที่นี่ 
 • ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.  เมื่อวันที่  13 ธันวาคม  2549
 • เข้าพบผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการและทีมงาน จังหวัดขอนแก่น  มหาสารคามและร้อยเอ็ด  เรื่องหลักสูตร ก.พ. และความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ. และจังหวัด 
 • การประสานงานเรื่องการสอบปริญญาโท  งาน Innovation  เดือนมกราคม ( ผล ไม่จัดสอบ )
 • การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการระดับปริญญาตรี  ประจำปี  2549  : อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานในส่วน   HACC:KKU 

 • ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ พรพ.  เมื่อวันที่  13 ธันวาคม  2549
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลเครือข่าย  2 ครั้ง
 • จัดเวทีการนำเสนอ Best Practice  1 ครั้ง
 • Refreshing  ที่ปรึกษา  1  ครั้ง
 • การจัดโครงการการบูรณาการคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  (  HA Training Sepone Inter-district Hospital in Savannakhet-Province : LAO PDR )
 • การเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาล  :  4  แห่ง
 • เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์  HA Forum  วันที่  14-17  มีนาคม 2549

รายละเอียด คลิกที่นี่
 

การติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

            ทำหน้าที่เอื้ออำนวย...และปฏิบัติ ..ในส่วนของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน   ( ร่วมกับน้อง ๆ ทีมประเมินฯ)

 • การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคม  ครั้งที่ 1/2549  ( ไตรมาส 1,2)   เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2549
 • การติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ  ( ทีมงานโครงการติดตามประเมินผล )
 • การประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ปี  2548  และปี 2549  ( อยู่ระหว่างดำเนินการ- ปัจจุบัน คุณพนิตา รับผิดชอบหลัก)
   

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • KM

 1. เข้าร่วม UKM  ครั้งที่ 3  มมส.   ( 6-7  มกราคม  2549 )
 2. ดูงานบริษัท  Toyota  ( 10  มีนาคม 2549 )
 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์  การสร้าง Blog
 4. ประสานงานเพื่อจัดเวทีโครงการติดดาวระดับภูมิภาค  จำนวน 2 ครั้ง
 5. วิทยากรกลุ่ม/ผู้ช่วยวิทยากร  การอบรม KM
    -  สคร.6  ( 2  กุมภาพันธ์ 2549)
    -  คณะเทคนิคการแพทย์   (2  กุมภาพันธ์ 2549)
    -  การปรับประบวนทัศน์ อบต.หนองอีบุตร ( 20-21  กุมภาพันธ์ 2549 )
   
 • การเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ

 1. เข้าร่วมการประเมินศูนย์ฯ (  15  ธันวาคม  2549 )
 2. เข้าอบรมยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ  รุ่น 32 ( 20-23  ธันวาคม 2548)
 3. ร่วมงาน Innovation 2006  ( 26-27  มกราคม  2549)
 4. เข้าอบรม Competency  ของศูนย์บริการวิชาการ ( 17  กุมภาพันธ์  2549 )
 5. ประสานงานและเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ ( 22 กุมภาพันธ์ 2549)
 6. สรุปและประเมินผล โครงการอบรมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  รุ่น 33  ( 28-31  มีนาคม 2549 )
 7. ร่วม AAR  ของศูนย์บริการวิชาการ  (สัปดาห์)
 8. ร่วมประชุมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ  (เดือน)

ยังไม่ได้ทำ link ครบทุกเรื่อง  แต่มีรายละเอียดแทบทุกเรื่องที่บันทึกใน blog นี้/ น้อง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKE

คำสำคัญ (Tags)#บริการวิชาการ#ภาระงาน

หมายเลขบันทึก: 22970, เขียน: 07 Apr 2006 @ 14:07 (), แก้ไข: 01 Feb 2015 @ 12:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

JJ
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดี ที่ตอบ ภาพนี้มีรางวัล ๕ ได้ครับ

น้อง
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ  วันนี้นัดผู้เข้าอบรม blog ทมั้ง 4 รุ่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าแล้วค่ะ  ห้อง SMEs เวลา 10.00 น. ค่ะ ( ส่งหนังสือเชิญ+ทาง mail รวมทั้งที่อาจารย์เชิญทาง blog ค่ะ)
JJ
IP: xxx.90.247.215
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบอย่างการรายงาน B2B ที่ดีสำหรับทีมงานครับ