พหุปัญญา

ความสามารถทางสติปัญญา
     
     
พหุปัญญาเป็นความสามารถทางสติปัญญา ได้แก่

ความสามารถด้านเหตุผล

ความสามารถด้านการเคลื่อนไหว

ความสามารถด้านดนตรี

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน introductionความเห็น (0)