บัว

บัวชนิดต่างๆ

   

 บัวอะไร

 
 

 นี่ก็บัว

<table align="right" border="0">

   

</table><table style="width: 166px; height: 54px" height="54" width="166" border="0">

 

 บัว

</table><table align="center" border="0">

 

 บัว

</table>