Contact

คณิตคิดสนุก

  ??????????????  
 

    Welcome  To   Mathematics  World!!!            

 
   

 เรื่องราวน่ารู้

      ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

      บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส

 

By  Miss  Por

 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

      ความมหัศจรรย์ของสามเหลี่ยมมุมฉาก

 
 

      ทำความรู้จักกับเจ้าของทฤษฎีกันก่อน

เกิด        582 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองซามอส (Samos) ประเทศกรีซ (Greece)
เสียชีวิต 507 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองเมตาปอนตัม (Metapontum)
ผลงาน  
สร้างสูตรคูณหรือตารางปีทาโกเรียน ทฤษฎีบทเรขาคณิตที่ว่า "ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก"

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 22951, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (2)

ลูกเจี๊อบ
IP: xxx.152.5.4
Written At 

เก่งมากน้องปอ

ลูกเจี๊อบ
IP: xxx.152.5.4
Written At 

เก่งมากน้องปอ