พหุปัญญา

ความสามารถทางสติปัญญา

พหุปัญญาเป็นความสามารถทางสติปัญญา ได้แก่

ความสามารถด้านเหตุผล

ความสามารถด้านการเคลื่อนไหว

ความสามารถด้านดนตรี

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน introductionความเห็น (1)

IP: xxx.19.228.158
เขียนเมื่อ 

พี่ดี๋เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์  ดีมาก