ดนตรี - นาฏศิลป์ APR
การแสดงดนตรี - นาฏศิลป์  โปงลาง  เอเซีย-แปซิฟิก  ครั้งที่  25  และเป็นครั้งแรกของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ได้จัดการแสดงดนตรี - นาฏศิลป์ โปงลาง  ในวันที่  31  ธันวาคม  2548 เป็นการแสดงที่มีความสุขมาก ๆ เท่าที่เคยแสดง
   

 หนูกำลังฝึกซ้อมการแสดงอยู่

 
 

 ผู้ควบคุมการแสดง