การบรรยายเรื่องจากภาพ

การบรรยาย

 

การบรรยาย หมายถึง การเขียนเล่าเรื่องให้รู้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหนตามลำดับเวลา จากภาพที่ให้มา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาไทยความเห็น (0)