ดอกบัว

ดอกบัวมีหลายชนิด หลายสีตามแต่ชนิดของบัว บัวสามารถปลูกได้ในสถานที่ต่างๆ

บัวหลวง