เรื่องของพัชกับพจน์

พัชกับพจน์เป็นเพื่อนกัน  ขณะนั้นทั้งคู่อายุ 22 ปี พัชเก็บเงินปีละ 60,000บาท โดยฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10ต่อปี   พัชหยุดออมเงินเข้าบัญชีตั้งแต่สิ้นปีที่12  พจน์ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยทุกเดือน ผ่านไป 12 ปี เขาถึงเริ่มออมเงินปีละ 60,000 บาท เมื่ออายุ 34 ปี โดยฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10ต่อปี เช่นเดียวกับพัชต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 32 ปี จนถึงอายุ 65 ปี นักเรียนคิดว่า ใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากัน เมื่อทั้งคู่อายุ 65 ปี..... 

 

   
   

คำถาม

1.ในช่วงอายุตั้งแต่ 21-65 ปี พัชได้ฝากเงินเป็นจำนวนเท่าไรในการออม

2.ในช่วงอายุตั้งแต่ 21-65 ปี พจน์ได้ฝากเงินเป็นจำนวนเท่าไรในการออม

3.เมื่อมีอายุ 65 ปี พัชมีเงินออมในบัญชีอยู่เท่าไร

4.เมื่อมีอายุ 65 ปี พจน์มีเงินออมในบัญชีอยู่เท่าไร

5.จำนวนเงินและเวลามีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการออมเงิน

6.ข้อดีของการเริ่มเก็บเงินแต่เนิ่นๆคืออะไร

7.อะไรเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของพัชในการเลือกที่จะออมเงิน

8.ข้อสรุปที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไร