ดึงเงินคืน-คุมเบิกจ่าย

ดึงเงินคืน-คุมเบิกจ่าย ใครได้ค่าต๋งส่งคืนหมด กองทุนไหนไม่ใช้ริบ! จ่าย อปท. เป็นรายเดือน

     คลังปรับยุทธวิธีแก้ถังแตก เรียกประชุมใหญ่จันทร์นี้ เร่งหน่วยงานส่งค่าธรรมเนียม ทั้งหมดเข้าคลัง-เข้มงวดเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กัดฟันควักกระเป๋าเงินเลือกตั้งซ่อมอีก 200 กว่าล้านบาท
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายนนี้จะประชุม สรุปเรื่องการแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง 3 แนวทาง คือ 1.จะสั่งให้กระทรวงหรือหน่วยราชการต่าง ๆ ที่มีรายได้   จากการเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหมด นำรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้ทั้งหมดส่งเข้ากระทรวงการคลัง จากเดิมที่นำส่งบางส่วน  แนวทางที่ 2 สั่งให้กองทุนต่าง ๆ ที่รัฐสนับสนุนให้ส่งเงินที่ไม่ได้ใช้ส่งคืนกลับกระทรวงการคลังก่อน   แนวทางที่ 3 เป็นเรื่องการดำเนินการอุดหนุนเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งจะเข้มงวดการเบิกจ่ายเงินเดือนให้เป็นรายเดือน  แทนที่จะจัดสรรงบประมาณให้แล้วแต่จะมีการเบิกจ่าย   
สำหรับเงินที่กระทรวงการคลังนำฝากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ดูแลในการเบิกจ่ายนั้น ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเงินคงคลังบัญชี 1 ที่ฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ เหลืออยู่จำนวนมากน้อยขนาดไหน เนื่องจากเป็นเรื่องอ่อนไหว ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีปัญหา สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอเบิกเข้ามา   ทั้งนี้ เงินคงคลังบัญชี 1 ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินคงคลังจำนวน 4 หมื่นล้านบาท หรือ 14 วันทำการ โดยนอกจาก เงินคงคลังบัญชี 1 แล้ว ยังมีเงินคงคลังที่ฝากไว้กับธนาคารกรุงไทยและบัตรภาษี   “เงินคงคลังบัญชี 1 ถือเป็นเงินสดที่สามารถใช้เบิกจ่ายได้คล่องตัวมากที่สุด ซึ่งขณะนี้ตรึงตัว แต่ยังสามารถบริหารการเบิกจ่ายในเดือนเมษายนได้” นายบุญศักดิ์ กล่าว
นายบุญศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับงบเลือกตั้งจะจัดสรรจากงบกลางซึ่งไม่น่าจะมีปัญหา แม้ว่าขณะนี้เงินสดของกระทรวงการคลังจะตึงตัว เนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปีจำนวนมาก ขณะที่การเบิกจ่ายงบประจำ ก็มีการดำเนินการรวดเร็ว ทำให้รายได้เข้ามาไม่ทัน ซึ่งสภาพคล่องจะตึงตัวในเดือนเมษายนนี้อีก 1 เดือน     หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคมสภาพคล่องจะดีขึ้น เนื่องจากมีเงินจากภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้ามา
สำหรับปีงบประมาณ 2549 นั้น รัฐบาลได้จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 75 แห่ง วงเงิน 6,124.89 ล้านบาท เทศบาล 1,156 แห่ง วงเงิน 21,938.23 ล้านบาท   ทั้งนี้ หากเทศบาลใดมีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปน้อยกว่าปีงบประมาณ 2547 ให้จัดสรรให้เทศบาลนั้นไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ 2547    ซึ่งยังมีการจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 6,622 แห่ง วงเงิน 29,560.71 ล้านบาท   นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้รับการจัดสรร 3,440.15 ล้านบาท และ 736.02 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับการจัดสรรเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีมติให้จัดสรร งบประมาณเพื่อก่อสร้างโครงการประปาหมู่บ้านทั่วไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547-2549 วงเงิน 14,672.78 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้ 7,828 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 5,690,000 คน

โพสต์ทูเดย์  6 เม.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)