รัฐให้สื่อร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

รัฐให้สื่อร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

     นายวิษณุ เครืองาม รักษาการรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากมีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของรัฐมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท ต้องมีตัวแทนจากภาคสื่อสารมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ว่า จะมอบให้สื่อมวลชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนด้วยกันเองผ่านทางสมาคมสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เพราะหากให้รัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เลือก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี เกรงว่าอาจจะมีข้อครหาว่า  รัฐมนตรีอาจเลือกส่งตัวแทนเฉพาะที่มีความสนิทสนมกันเข้าไปจัดฉาก

คมชัดลึก (คอลัมน์ย่อยการเมือง)  7  เมษายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)