กิจกรรมพัฒนาเด็ก

เสริมทักษะเด็กตามวัยที่เหมาะสม

         ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุเน้นเด็ก 0-12 ปี ทั้งการพัฒนาของสติปัญญา อารมย์ สังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทักษะการแก้ปัญหา การขอความช่วยเหลือ การดูแลตนเองด้านสุขภาพ ที่ หัตถ์ทำ  HUDTAM

        07/07/2549

วันก่อนไปเดินงานกาชาดจังหวัดสงขลามีกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่างในซุ้มของ กศน. เลยต้องขอมาชมเชยสักหน่อยคะ มีกิจกรรมให้ฝึกหัดหลายอย่างเป็นที่สนใจของผู้เข้าชม ผู้เขียนชอบกิจกรรมห่อขนม "จ่าง" ไม่อยากคุยว่ายอมยืนหัดห่ออยู่ ร่วม 2 ชั่วโมงขณะนี้คิดว่าห่อพอขายได้แล้ว (ตอนตลาดใกล้ๆวาย) ส่วนที่โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ ได้รับข้อมูลกิจกรรมเสริมทักษะ EQ ไว้เมื่อไหร่ตกผลึกความคิดได้จะเอามาถ่ายทอดสู่กันฟังนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสริมทักษะเด็กผ่านการเล่นสู่การเรียนรู้ความเห็น (0)