แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCUในฝันจังหวัดสงขลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภาคใต้ สพช.ภาคใต้ รพ.หาดใหญ่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
PCUในผัน

 

         เมื่อ 5 เมษายน 2549 เครือข่ายการเรียนรู้PCU จังหวัดสงขลาได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCUในฝัน จำนวน 12 แห่ง โดย  ทญ.อรพินท์  เค้าสงวนศิลป์ นวก.สาธารณสุข 9 (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.สงขลาให้เกียรติมากล่าวเปิดและเชื่อมโยงความคิดการพัฒนาและการจัดการความรู้อย่างเป็นธรรมชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งแต่ละที่ก็มีสาระน่าสนใจแตกต่างกันออกไป เริ่มด้วย PCUเมืองสงขลา คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวของรพ.ระโนด  PCU บ่อตรุอ.ระโนด PCU บ้านปากบาง อ.เทพา  PCU ใกล้ใจ รพ.ระโนด PCUรพ.สะทิงพระ  PCU หัวเขาอ.สิงหนครPCUรพ.กระแสสินธุ์ PCU บ้านใหม่ อ.ระโนด PCUรำแดง อ.สิงหนคร PCU รพ.จะนะ และ PCUพังยาง อ.ระโนด

         โดยหลังจากนี้PCUเมืองสงขลา คงจะได้มาบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของปชก.กลุ่มเสี่ยงDMในเขตชายทะเลให้เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

         คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวของรพ.ระโนดมีประสบการณ์ในการจัดการเรื่องการจัดเก็บ อินสุลิน ในผู้ป่วยที่ไม่มีตู้เย็น 

         PCU บ่อตรุอ.ระโนด  มีการนำเทคนิคจับคู่เพื่อนแท้ผู้ป่วยDM ที่น่าสนใจ

         PCU บ้านปากบาง อ.เทพา มีการนำต้นลูกใต้ใบ ซึ่งเป็นพืชล้มลุกที่หาได้ง่ายมาใช้กับผู้ป่วยDM 

         PCU ใกล้ใจ รพ.ระโนดพัฒนาระบบการดูแลผป.ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ลดการใช้ยาโดยใช้การแพทย์ทางเลือกเข้ามาร่วม  

         PCUรพ.สะทิงพระ ได้ทำจดหมายน้อยเชิญชวนให้เข้าร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกและพบประสบการณ์ร้ายในการเจอมะเร็ง Stage 3 ในผู้นำออกกำลังกายของชุมชน 

         PCU หัวเขาอ.สิงหนคร  ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอสม.ให้ผ่านการอบรมนวดแผนไทยเปิดคลินิคนวดแผนไทยใน PCU และให้การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในชุมชน และ ตั้งกองทุนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

         PCUเชิงแส รพ.กระแสสินธุ์  ได้ทำสมุดคู่มือการดูแลตนเองเบื้องต้นแต่ละครัวเรือนและใช้เมื่อไป PCU ทุกครั้ง

         PCUบ้านใหม่ อ.ระโนด พัฒนาเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพนำหลัก 5 อ.มาสู่การนำไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง

         PCUรำแดง อ.สิงหนคร พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน วิเคราะห์วิถีชุมชน ทุนของชุมชน เพิ่มเติมส่วนที่ขาดเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน

         PCU รพ.จะนะ ทำโครงการสวนหย่อมสวนครัวน่าอยู่สู่อาชีพ จากปัญหารายจ่ายเพิ่ม มลพิษ  สิ่งแวดล้อม  ขยะ  สัตว์นำโรค อันเป็นที่มาของโครงการ  และจะต่อยอดขยายโครงการต่อไป

         PCUพังยาง อ.ระโนด ทำโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากกลุ่มเด็ก 0-5 ปีโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปาก การไม่นำขวดนม ขนมซอง ลูกอมใส่กระเป๋าให้เด็กนำมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         หากต้องการแลกเปลี่ยนรายละเอียดกับ แต่ละ PCU ขอเชิญเข้ามาขอรายละเอียดและร่วมแลกเเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ค่ะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคใต้

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 22871, เขียน: 07 Apr 2006 @ 11:20 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 09:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)