วันนี้ม.นเรศวร (๗ เมษายน ๒๕๔๙) ได้นำเสนอ CoP ใน UKM 2/2549  ๒ เรื่องคือ "ชุมชนฅนเขียน blog" ตอน 11.20 -11.40 น. โดยท่านอาจารย์มาลินี ธนารุณ และ "ชุมชนสำนักเลขานุการคณะ " โดยคุณบอย สหเวช หรือ อนุวัทย์ เรืองจันทร์ เวลา 11.40-12.00 น. รายละเอียดเป็นอย่างไร คนที่เกี่ยวข้องคงมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ ผมรายงานสดจากห้องประชุมครับ

  มาเล่าต่อครับ (๘ เมษายน ๒๕๔๙ เวลาบ่ายครึ่ง) เพื่อเป็นการติดตามผลในอนาคตขอบันทึกสถาบัน,ชุมชนและผู้นำเสนอให้ทราบดังนี้ (ไม่รวมมน.) ทั้งนี้โดยมี รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ (พื้นเพดั้งเดิม เป็นคนอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองคนดีครับ)

 

สถาบัน

ชื่อชุมชน 

ผู้นำเสนอ 

มข.  1. การบริหารงานบุคคล

ผศ.จงรักษ์ หงษ์งาม

มหิดล  2. แผลและออสโตมี

นส.จุฬาพร ประสังสิต (ศิริราช)

มหิดล  3. ลดการเลื่อน-งดผ่าตัด

พญ.เยาวนุช คงด่าน (รพ.รามาฯ)

มมส.  4. หน่วยตรวจสอบภายใน

นายสมหวัง เพ็ชร์กลาง

มน.  5. ฅนเขียน blog

รศ.มาลินี ธนารุณ

มน.  6. สำนักเลขานุการ

นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์

มรภ.มส.  7. RMU-KM

ผศ.สิทธิชัย บุษหมั่น

ผศ.พูนศักดิ์ ศิริโสม

มรภ.มส.  8. การถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ท้องถิ่น

อ.ณัฐพงษ์ พันธ์มณี

มวล.  9. คนพัสดุ

นางอารี จันทร์คงหอม

มวล. 10.คนทำ E-office

นางประไพ ศรีบุญเอียด

มอ. 11.คนคุณภาพพยา-ธิ

พญ.ปารมี ทองสุกใส และ

       Smart Path.

ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์

มอ. 12.ผู้ดูแลไอที

นายวิภัทร ศรุติพรหม