ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (ต่อเนื่อง 2 ปี) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประจำปีการศึกษา 2549

ดูประกาศ คลิกที่นี่ 

ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่ http://gotoknow.org/mrsmahidol
และที่ http://www.sh.mahidol.ac.th
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ที่งานบริการการศึกษา  ภาควิชาสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 2-2800-2840-60 ต่อ 1259