ปฏิบัติธรรมแบบพุทธมหายาน (9) : บริการการแพทย์ของฉือจี้

- มีโรงพยาบาล (5 แห่ง)   โรงเรียนแพทย์ของตนเอง
- เป็นโรงพยาบาลแพทย์ - พยาบาลโพธิสัตว์   มุ่งบริการผู้อื่นเพื่อมุ่งสู่การบรรลุธรรม
- หมอ - พยาบาลเป็นคนธรรมดา   ทำงานได้ทุกประเภท
- คติธรรมประจำใจของหมอแต่ละคนที่แสดงอยู่ในหอประวัติของหมอ
                 - จงใช้ทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้าย   มองโลกแง่ดี  ผ่านทุกวันด้วยความกระตือรือร้น
                 - อย่าดูตัวเองต่ำเกินไป   เพราะมนุษย์ต่างมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด
                 - ชีวิตไม่ใช่การอ้อนขอจากพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์แล้วจะได้รับ   สิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดคือ  เราทำอะไร ก็จะได้อย่างนั้น
                 - หดตัวเองให้เล็ก   บริการผู้อื่นให้มากขึ้น
                 - ถือคนไข้เป็นอาจารย์
                 - โรงพยาบาลเป็นทั้งสถานประกอบอาชีพและที่ปฏิบัติธรรม
                 - ทำจิตให้ขอบคุณทุก ๆ คน   ขอบคุณทุก ๆ เรื่อง   ทุก ๆ ที่   ทุก ๆ เวลา

วิจารณ์  พานิช
 27 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)