อิทธิบาท4 ทำให้อายุยืน

HA

ศูนย์พัฒนาคุณภาพให้ดิฉันเล่าถึงประสบการณ์ที่ทำให้ผ่านHA   ดิฉันเลยต้องอ้างถึงอิทธิบาท4  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  และวิมังสา     ดิฉันเคยอ่านในหนังสือกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญแห่งวัดอัมพวันที่เพิ่งจะพิมพ์ในปีใหม่นี้   หลวงพ่อบอกว่าใครอยากอายุยืนๆเป็นร้อยปีพระพุทธเจ้าท่านให้ทำงานที่ชอบโดยมีอิทธิบาท4   ดิฉันเลยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทำงานของท่านทุกคนโดยนึกถึงผู้ป่วยเป็นศุนย์กลางและใช้อิทธิบาท4      ใครอยากมีอายุยืนเกินพระพุทธเจ้าลองไปอ่านดูนะคะ    ถ้าไม่มีหนังสือก็ขอยืมคุณมอมจันทราได้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กายใจไม่ใช่ตัวตน ประสบการณ์การดูกายดูจิตความเห็น (1)

mom
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
         ในหนังสือของหลวงพ่อยังมีเรื่องดีๆ อีกหลายๆ เรื่อง ที่อ่านแล้วให้คติธรรมและหลักในการดำเนินชีวิต วิธีคิด วิธีปฏิบัติที่ทำให้ผู้นำไปใช้ นำไปปฏิบัติแล้วเกิดความสบายใจ สงบสุข ใครจะยืมก็ยินดีนะคะ