รองศิริชัยได้มาช่วยประสานและจัดงานขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งสองวันโดยมีคุณศิริพรและเจ้าหน้าที่พัสดุช่วยจัดการ   มีคุณพรลัดดาและคุณอ้อยใจจากงานฝึกอบรมเป็นพิธีกร   ต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะ    ดิฉันเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่ามีผู้เสนอให้จัดเลี้ยงเป็นอาหารว่าง   และมีผู้เสนอให้จ่ายเป็นเงินแต่มีผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและเสนอให้แจกเสื้อทีมหรือของที่ระลึกอื่นๆ   ดิฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่คงอยากได้ทั้งเงิน เสื้อ และการจัดเลี้ยง

ดิฉันยังไม่ตัดสินใจที่จะพาไปดูงานทุกคนหรือไม่ ( ร.พ.พิจิตร  ผ.อ.สุนีย์ ที่เป็นเพื่อนดิฉันพาเจ้าหน้าที่ไปดูงาน) เพราะมีคนไม่เห็นด้วยเยอะ

เรื่องของผลประโยชน์บางครั้งถ้ารีบตัดสินใจแทนที่จะเป็นแรงจูงใจอาจจะกลายเป็นแรงผลักใจหรือแรงแทงใจให้คนท้อถอย     คนที่ไม่ได้อาจจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยเหมือนครั้งที่เราเพิ่มเงินพิเศษให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวขณะที่ยังไม่เขียนระเบียบให้รอบคอบ

กรรมการบริหารคงช่วยกันพิจารณาครั้งต่อไป     พวกเราคงต้องรออีกนิดนะคะ