วันที่4-5เม.ย.49  ทางสถาบันได้จัดเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปร  ะเมินให้สถาบันผ่าน HA และ HPH ในช่วงบ่ายโมง     ทางสถาบันได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้อำนวยการและรองฝ่ายการพยาบาล,หัวหน้า PCT อายุรกรรม คุณดุษฎีจากโอพีดี,คุณอ้องพุทธิพรจากตึกอายุรกรรม,คุณวิไลวรรณและตัวแทนกลุ่มงานเภสัช,คุณศิริรัตน์จากงานLabและคุณทองดีจากงานอายุรกรรม    ทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันคือความเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ต้องถูกประเมินสองครั้ง    หลังจากประเมินแล้วรู้สึกว่าจะมีความสุขและเตรียมตัวสำหรับสองปีข้างหน้า    ดิฉันได้สื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบตามที่ได้รับหนังสือจากกรมว่าขณะนี้กรมก็ต้องพัฒนาและถูกประเมินเหมือนกัน    เราเรียกตามภาษาของผู้ที่จะประเมินว่าBlue Print for Change   ดิฉันเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะไม่เข้าใจก็เลยแปลว่าคล้ายๆHA ของเรา      ดิฉันไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าใจแต่ก็พยายามสื่อสารว่าทุกๆหน่วยงานของระบบราชการก็ต้องพัฒนาเหมือนพวกเรา      หลังจากนั้นเราลงไปทานของว่างด้วยกัน     ขอขอบคุณผู้มีพระคุณต่อสถาบันทุกๆท่านตั้งแต่ C  0- C 10 และคิดว่าผลบุญของพวกเราที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจงส่งผลให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านค่ะ