ความเห็น 20758

บรรยากาศของการจัดงานขอบคุณเจ้าหน้าที่ สถาบันบำราศนราดูร

วิไลวรรณ พร้อมมูล
IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 
อยากให้ผ.อส่ง Blue Print for Change ให้หัวหน้าหน่วยงานศึกษาทั้งของเดิมและของใหม่ที่มีเพิ่มเติมด้วยค่ะ เพื่อสามารถสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าใจ