ตั้งแต่ 18 ก.ค.48 ไม่ได้ไปออกกำลังกายเลยจนถึงวันนี้....เหตุผล ......ก็เพราะว่าใกล้สอบและยังมีรายงานอีกหลายวิชาต้องส่งก่อนสอบ เริ่มสอบวันที่ 30ก.ค.48 ถึง 9ส.ค.48 สอบติดกันทุกวันไม่มีเวลาจะทำอะไรเลยสอบเสร็จก็ต้องกลับมาอ่านวิชาต่อไป เกิบไม่รอดกว่าจะผ่านไปได้ และตั้งใจว่าจะเริ่มต้นใหม่ยังไม่เลิกความคิดจะออกกำลังกายสู้ๆ