"ที่สุดของชีวิต"

ความร่ำรวยที่สุดของชีวิต คือ สุขภาพแข็งแรง
บาปกรรมอันใหญ่หลวงที่สุดของชีวิต คือ ไม่กตัญญู
ความโง่เขลาที่สุดของชีวิต คือ ติดยาเสพติด
ความพ่ายแพ้ที่สุดของชีวิต คือ ทนงตัว
ความชั่วช้าต่ำต้อยที่สุดของชีวิต คือ ข่มเหงผู้อื่น
ความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของชีวิต คือ การเล่นพนัน
ความล้มละลายที่สุดของชีวิต คือ ความสิ้นหวัง
ความสุขมากที่สุดของชีวิต คือ การช่วยเหลือผู้อื่น
การถูกยอมรับและนับถือมากที่สุดของชีวิต คือ ความก้าวหน้า

" คนเราสร้างแต่ความดี ถึงแม้ว่าลาภผลยังไม่ได้รับ
แต่สิ่งภัยวิบัตินั้นได้หลีกห่างไกลไป
คนเราทำแต่ความชั่ว ถึงแม้ว่ากรรมชั่วยังมิได้ตอบสนอง
 แต่ผลบุญนั้นได้หลีกห่างไกลไป "