"มารู้จัก...คุมประพฤติ'หลังสวนกันเถอะ"

                     "จะแก้ไขฟื้นฟูผู้หลงผิด                    ฉุดชีวิตที่พลาดไปให้สูงค่า

                      จะเฝ้าคอยช่วยเหลือเกื้อนำพา           ด้วยหวังว่าคุกเมืองไทยจะไร้คน"

สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดหลังสวน

            เปิดดำเนินการเมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2539  ตั้งอยู่ที่  112 - 116  ถนนเขาเงิน  ตำบลขันเงิน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  รับผิดชอบคดีในเขตพื้นที่  5  อำเภอ  คือ        หลังสวน  ละแม  พะโต๊ะ  ทุ่งตะโก  และสวี

ชาวคุมประพฤติยินดีต้อนรับ  แวะมาทักทายกันบ้างนะ