พระเจ้าจอร์ด อ่านเวปนี้แล้วรู้สึกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อเรียนรู้จริงๆๆ เล้ย!!!

อยากทราบว่าคนใช้เวปนี้อายุเท่าไหร่ บอกหน่อยได้ไหม