เรื่องเล่าสะเทือนใจ

ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ฆ่ามนุษย์ครั้งแรกของโลก ผมมีเรื่องเล่าที่มีคุณค่าที่ต้องจดจำเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์โลกมาแนะนำให้อ่านครับ

This is "real storytelling," real people, real lives.

และถ้าจะเขียนให้เป็น a tasteless joke หน่อยก็คือ เรื่องเล่าเหล่านี้แฝง tacit knowledge ไว้มากมาย สิ่งที่หนึ่งที่ผมจับได้ได้แก่ ถ้ามีคนโดนระเบิดนิวเคลียร์ อย่าให้น้ำกิน เพราะเขาจะตายทันที

เป็น tacit knowledge ที่ผมภาวนาว่าชีวิตนี้ขออย่าได้มีโอกาสใช้เลย

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยเรามีเหตุการณ์ต่างๆ มากมายเกิดขึ้นเหมือนกัน เสียดายที่เราไม่มีโอกาสบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นจากปากของผู้อยู่ในเหตุการณ์และจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อการศึกษาค้นคว้าในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอไหว พอดีความเห็น (0)