เครือข่ายกลุ่มองค์กรการเงิน 3 ตำบล ( วงคุณอำนวย )

วันที่ 8 สิงหาคม 2548 ได้เข้าร่วมประชุม ณ.ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 คน
คุณภีม ภคเมธาวี กล่าวเปิดประชุม ทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และเสนอให้แต่ละพื้นที่เปิด Blog โครงการ เพื่อใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ
หลังจากนั้น ก็ให้สะท้อนการประชุมที่จัดในแต่ละพื้นที่ ผลที่ได้เป็นอย่างไรบ้าง ผลที่ได้เกินเป้าหมาย และเรื่องที่ยังไม่ถึงเป้าหมายมีเรื่องอะไรบ้าง
วัดบางหลวง ต.ท่าไร่
ครูแต้ว เวทีนี้เป็นเวที่แรกที่มีการจัดประชุม ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายก็ให้ความสนใจ เป็นอย่างดี
คุณจุรี มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนบันทึก จึงเสนอให้ คุณซาบีอา ทำหน้าที่จดบันทึกแทน
ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในตำบล คือความขัดแย้งของคนในชุมชน ผู้นำในชุมชนมีความขัดแย้งกัน คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายสนับสนุน แต่ อบต. เป็นฝ่ายตี เสนอให้คุณอำนวยไปเป็นผู้ช่วย ในการประชุมวันที่ 23 สิงหาคม และให้หน่วยงานสนับสนุนทั้ง 9 เป็นตัวเชื่อมและประสานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน
วัดบางสะพาน ต.บางจาก
ทีมงานให้ความร่วมมือดี เล่าสะท้อนประสบการณ์ ปัญหาที่ประสบ และสรุปความคิดเห็นในกลุ่ม และอุปสรรคที่เจอคือ ทีมงานไม่แน่ใจในเรื่องการประสานงานกับกลุ่มอื่น
คุณพัชณี เสนอ ใช้ หมู่ 7 เป็นหมู่บ้านนำร่องเพราะมีกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็ง แล้วก็หาวิธีการให้เรื่องขยับไปทั้งตำบล หาคุณอำนวยในหมู่บ้าน โดยเลือกคนที่เคยผ่านเวทีมาแล้วจะทำให้เข้าใจได้ดี
 ต.มะม่วงสองต้น
เริ่มต้นจากกองทุน กขคจ. และเปลี่ยนมาเป็น กลุ่มออมทรัพย์ และกองทุนหมู่บ้านในปัจจุบัน ให้คนในชุมชนสะท้อนปัญหาและแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป และปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องกรรมการ
กำหนดการณ์ประชุมของแต่ละพื้นที่

<h5 align="justify"> วัดบางหลวง ต.ท่าไร่ มีกำหนดการณ์ดังนี้</h5>

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่มาในวันนี้
3.เชิญบุคคลที่ชุมชนให้ความเคารพและนับถือมาพูด เพื่อประสานความขัดแย้งในชุมชน
4.มอบหัวข้อให้แต่ละกลุ่มอภิปราย เรื่อง จะร่วมกันพัฒนาต.ท่าไร่กันอย่างไรเพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
5.สรุปความคิดเห็น และภาพรวมของแต่ละกลุ่ม
 วัดบางสะพาน ต.บางจาก
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
2.ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่มาในวันนี้ รู้เป้าหมายของกลุ่มคืออะไร จะพัฒนาถึงจุดไหน
3.แบ่งกลุ่มย่อยตามหมู่บ้าน กำหนดให้ ม.7 เป็นพี่เลี้ยง
4.สรุปภาพรวมของแต่ละหมู่บ้าน
 ต.มะม่วงสองต้น
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
2.ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่มาในวันนี้ รู้เป้าหมายของกลุ่มคืออะไร จะพัฒนาถึงจุดไหน
3.แบ่งกลุ่มย่อยตามหมู่บ้าน
4.สรุปภาพรวมของแต่ละหมู่บ้าน
คุณภีม สรุป เป้าหมายในการสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับชุมชน ผ่านทางกลุ่มการเงินของคุณอำนวย ความรู้และทักษะของคุณอำนวยในโครงการนี้
ปิดท้าย คุณชะอ้อน จูเมฆา พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในโครงการ จะต้องสรุป จำนวนครั้งในการจัดประชุม จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุม ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าวิทยากร ผู้จัดทำอาหาร ให้ระบุจำนวนที่แน่นอน และชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วน

</font></strong>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2254, เขียน: 09 Aug 2005 @ 11:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

คิดว่าได้เกร็ดความรู้จากที่ประชุมอะไรบ้างที่สามารถประยุกต์ใช้กับกะหรอได้

พรเพ็ญ (หญิง)
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ทีมกะหรอ เรายังกังวลที่ว่าทำอย่างไรในหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์เดิมกับชุมชน เข้ามาเป็น คุณอำนวยในการจัดการความรู้ของกะหรอครั้งนี้ โดยทางทีมวิจัยจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหา ไม่ว่า พช. --ให้มาเป็นคุณอำนวยในเรื่องทำให้ กทบ.มีปสภ.  และเรื่องกองทุนสวัสดิการ (รวมถึง อบต.กะหรอด้วยในเรื่องสวัสดิการ)

หรือ ธกส. --ที่มีโครงการบัญชีรับจ่ายครัวเรือน ว่าเขาจะลงปฏิบัติการของพื้นที่กะหรอเมื่อใด เราจะได้เข้าไปคุยกันก่อน

อยากได้คำแนะนะจากที่อื่นๆ ว่าใช้กลยุทธ์อย่างไรเพื่อในหน่วยงานต่างๆมาเป็นคุณอำนวย