ระบบเวียงแนวคิดใหม่แห่งความเป็นหนึ่ง(5)

ผสมผสานความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                         สวัสดีคะมาพบกันอีกเช่นเคยกับระบบเวียง  เวียงต่อไปที่จะมาบอกและเล่าเรื่องในวันนี้ก็คือ  เวียงบัวคะ  เวียงนี้ก็เป็นแหล่งเตาเผาที่สำคัญของเมืองพะเยาเลยก็ว่าได้   เราก็มีกิจกรรมหลากหลายคะที่จะได้ลงไปสัมผัสกับการทำเครื่องปั้นดินเผาและการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาผสมผสานกับพื้นฐานที่มีอยู่ให้เกิดการพัฒนาและทันสมัย  ของชุมชน

เวียงบัว                 ความเป็นมา          เป็นเวียงโบราณ  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กา  เป็นแหล่งเตาเผาที่สำคัญของเมืองพะเยา  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านบัว  ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา
ปรัชญา                  เน้นการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนายั่งยืน
สีประจำ                 สีแดง
สัญลักษณ์             ปลากัดพื้นเมือง  ไขว้กัน 1 คู่
ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำเวียง
                นำภาพปลากัดพื้นบ้าน  มาจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับชื่อเวียง  โดยที่ปลากัด 2 ตัว  อยู่ในกรอบของวงกลม  อันหมายถึง  โลกมนุษย์  แถบโค้งที่พุ่งอย่างรวดเร็ว  หมายถึง  ความคล่องแคล่วรวดเร็วเปรียบเสมือนเทคโนโลยีต่างๆ  ที่อำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เราทุกคน
                สีเทา  แสด  คือ  สีประจำมหาวิทยาลัย
                องค์ประกอบทั้งหมดมีความหมายในภาพรวม  คือ  ในโลกยุคใหม่และการแข่งขัน  ต้องเรียนรู้โดยสามารถ  นำเทคโนโลยีต่างๆ  มาใช้ให้ทันสภาวการณ์  และอย่างเหมาะสม
                กิจกรรมเน้นการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนายั่งยืน
<p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพพะเยาความเห็น (0)