หวัดดีครับทุกคน ผมกรกช สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ ตึกอยู่ตรงประตู 3 อ่านะ ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ก็บอกนะครับ