รู้ว่ารู้ไม่หมด

รู้ว่ารู้ไม่หมด


          หัวใจของการจัดการความรู้อยู่ที่วิธีคิด   เราจะหลีกเลี่ยงวิธีคิดแบบ 2 ขั้ว   ดำ – ขาว,   ใช่ – ไม่ใช่,   รู้ – ไม่รู้   แต่จะฝึกให้คิดอย่างซับซ้อน   มองเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเชื่อมโยงกัน   และเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง 2 ขั้ว   เห็นเรื่องราวที่อยู่ระหว่าง 2 ขั้วนั้น


          ในเรื่องความรู้   เราพูดกันถึงความรู้ของตัวเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่า
·       รู้ว่ารู้
·       รู้ว่าไม่รู้
·       ไม่รู้ว่ารู้
·       ไม่รู้ว่าไม่รู้


          ซึ่งเป็นวิธีมองแยกเป็น 2 ขั้ว   รู้ – ไม่รู้   วิธีคิดแบบ KM น่าจะเรียกว่า คิดแบบติดดาว   คือรู้ระดับ 1 ดาว...ไปจนถึงรู้ระดับ 5 ดาว   


          คนทีมีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ   คนที่ไม่เคยบอกตัวเองว่าตนรู้ระดับ 5 ดาวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   คือเป็นคนที่ประพฤติตนเป็นถ้วยชาที่น้ำไม่เต็มแก้ว


          คิดแบบ KM คือคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking) รู้ว่าแต่ละเรื่องมีหลากหลายมิติซับซ้อน   ตัวเรามีความรู้บางด้านบางมิติ   แต่ก็อาจจะมืดบอดคิดไม่ถึงในบางมิติ


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   8 ส.ค.48
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่าน อาจารย์หมอ วิจารณ์ ที่นับถือ

 ผมต้องขอชื่นชม (ไม่ได้ยอนะครับ)ที่ท่านอาจารย์ทำงานในเรื่องจัดการความรู้มาตลอด ท่านทำงานตลอดเกือบ     ยี่สิบสีชั่วโมง ประเด็นสำคัญที่อยากจะ ลปรร ด้วย คือ การเป็นชาล้นถ้วย โดยเฉพาะ "ไม่รู้ ว่า ไม่รู้ " เราจะทำอย่างไรให้เกิดการ "พัฒนาจริง" โดยเฉพาะผู้บริหาร ผมไม่แน่ใจว่า"กระบวนการประเมิน ๓๖๐" จะมีส่วนช่วยได้หรือไม่ เนื่องจากช่วงนี้ เป็นช่วงการประเมินของข้าราชการครับ

ด้วยความเคารพ

JJ