Good Place to Work!!!


     เราลองมาปรับสถานที่ทำงานเพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีไว้ให้ท่านได้พิจารณา หรือนำไปประยุกต์ปรับปรุงแนวทางในการบริหารงานบุคคลและพัฒนาองค์กรของท่าน ดังนี้

สถานที่ทำงานที่ดี / Good Place to Work

- การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

- ต้องกำหนดเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจองค์กร ฝ่ายงาน ทีมงานให้ชัดเจน ตลอดจนมีการสื่อสารรายงานความคืบหน้าให้พนักงาน ทีมงาน ทราบอย่างสม่ำเสมอ

- เปิดโอกาส ช่องทางให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ปรับปรุงงาน

- การสื่อสารที่ดีในองค์กร และเป็นไปอย่างเปิดเผย

- งานที่มอบหมายควรต้องมีความท้าทาย และพนักงานมีอิสระ เพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

- การยอมรับและการให้รางวัลแก่พนักงาน ทั้งรายบุคคลหรือทีมงาน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

- ความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลในองค์กร

- พัฒนาให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในบทบาทหน้าที่ของตน และเอาใจใส่ดูแลพนักงาน

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2229เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2005 22:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มีนาคม 2012 00:40 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

สถานที่ทำงานแบบที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยการพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ปัจจุบันที่องค์กรทั้งหลาย "ป่วย" ก็พราะขาดสิ่งเหล่านี้ แทนที่จะ "งานได้ผล และคนเป็นสุข" ก็กลายเป็น "งานไม่ได้ผล แต่คนกลับได้แผล" กันอย่างทั่วหน้า ... หวังว่าคุณ Kwanrudee คงจะมีอะไรๆ Share มาบ่อยๆนะครับ ผมขอสมัครเป็นแฟนประจำ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท